fq4020 copia (1).jpg
Prev review
28-11-2020
Usiłowałam wysłać kwiaty na początku października Korzystając z „usług” firmy Poczta Kwiatowa. Kwiaty do Londynu na ślub nie dotarły. Firma zwaliła wszystko na angielskiego odpowiednika. Według jednej z wersji nikogo nie było w domu, według drugiej wersji kwiaty zostały dostarczone. Wreszcie po konsultacji z prawnikiem z biura Rzecznika praw konsumenta adresatka kwiatów napisała oświadczenie, że cały dzień była w domu i bukiet nie przyszedł. Dopiero wtedy firma zdecydowała się wrócić mi pieniądze. Skorzystałam z usług państwa firmy i jestem bardzo zadowolona. Młodzi dostali kwiaty z opóźnieniem, ale dostali
Katarzyna Biel
Next review

Pumpkin Spice: Róże i alstremerie

1.
Location
Search icon