FLORAQUEEN Flowering the World S.L. (FLORAQUEEN) jest firmą zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Barcelony, Tom 36.886, Dział 206, Storna B 290474, kod identyfikacji podatkowej ES B-63609051. Adres: C/Frederic Mompou, 3 7ºB, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) – Hiszpania Kontakt: [email protected]


Copyright © 2002 FLORAQUEEN Flowering the World S.L. (FLORAQUEEN) Wszystkie prawa zastrzeżone.


Logo FLORAQUEEN, wiersze tagów są znakami towarowymi. Logo, wiersze oraz slogany promocyjne są chronione prawami autorskimi FLORAQUEEN. Jakiekolwiek reprodukowanie lub dystrybucja znaków towarowych FLORAQUEEN, praw autorskich, oprogramowania lub treści serwisu internetowego bez pisemnej zgody FLORAQUEEN jest stanowczo zabronione. Wszystkie pozostałe produkty i nazwy firmy są znakami towarowymi lub należą do poszczególnych firm.


Osoba, odwiedzając serwis internetowy FLORAQUEEN przekazuje dwa rodzaje informacji: świadomie przekazywane dane osobowe, które są zbierane w trybie indywidualnym oraz informacje o użytkowaniu sieci, zbierane łącznie podczas przeglądania naszego serwisu przez użytkowników. Podobnie jak inne sklepy internetowe, serwis FLORAQUEEN używa wpisów dziennika oraz pliki cookies do zbierania informacji o sposobie użytkowania strony internetowej. Mogą zostać pobrane następujące informacje: data, godzina i czas wizyty strony, odwiedzone strony i podstrony oraz serwisy odwiedzane tuż przed i tuż po naszym serwisie. Informacja zostaje pobierana w ustalonej formie. Żadne z otrzymanych danych zbioru informacji nie odnoszą się do jednostki i jej wzorów postępowania.


Użytkownik serwisu FLORAQUEEN deklaruje, że ma ukończone 18 lat i ma zdolność prawną niezbędną do zawierania umów. W przypadku osób nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. W tym przypadku należy skonsultować się z [email protected] Dostęp i korzystanie z tego serwisu jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Korzystając z serwisu, deklarujesz, że jesteś pełnoletni. Sprzedaż, przekazanie i udostępnienie alkoholu osobom niepełnoletnim jest zabronione. Serwis oferowany przez naszą stronę internetową FLORAQUEEN oparty jest na przedstawionym regulaminie. Właściciel naszej strony internetowej zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, całkowicie lub częściowo. Nowe warunki wchodzą prawnie w życie z momentem opublikowania ich na stronie internetowej. Zmiany zostaną uwzględnione w widocznych miejscu serwisu FLORAQUEEN. Wprowadzone zmiany nie będą miały mocy wstecznej w odniesieniu do towarów uprzednio zakupionych przez użytkowników. Użytkownik serwisu ma prawo do swobodnego i bezpłatnego dostępu do informacji publicznej w nim zawartych. Informacje publiczne zawarte na stronie internetowej firmy takie jak marka, produkty, logo, slogany reklamowe, wszelkie treści serwisu, informacje od producentów produktów i usług są chronione przez prawa dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej. Wszelkie kopiowanie, przesyłanie, przekazywanie, sprzedaż lub wykorzystanie przez klienta / użytkownika zewnętrznego do celów reklamowych swojego serwisu, lub innych celów, bez pisemnej zgody FLORAQUEEN są zabronione, na warunkach prawa hiszpańskiego, zapisanych w rozdziale XI o prawach własności przemysłowej i intelektualnej.


Użytkownik musi zarejestrować swoje dane osobowe do sformalizowania umowy sprzedaży: imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer dowodu lub paszportu (jeśli jest to wymagane), adres, adres e-mail, tel / fax. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przechowywanie i pilnowanie haseł dostępu do zarejestrowanego konta oraz za ich nadużywanie lub udostępnienie osobom trzecim.


Użytkownik/klient zgadza się z faktem, że prawo obowiązujące w serwisie FLORAQUEEN, jest prawem hiszpańskim. Sądy i sędziowie Barcelony są kompetentne do rozpoznawania różnic wynikających z interpretacji lub stosowania niniejszej klauzuli. W przypadku sporów z miejsca zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Hiszpanii, strony sporu zgadzają się na stosowanie prawa sądów i sędziów Barcelony i wyrzekają się jurysdykcji międzynarodowej.


Linki wewnętrzne lub linki do innych stron internetowych, które pojawiają się w serwisie FLORAQUEEN, oferowane są jedynie w celach informacyjnych. FLORAQUEEN nie ponosi odpowiedzialności za produkty, usługi, lub treści oferowane lub publikowane na innych stronach internetowych.


Zachowanie, zmiana lub zawieszenie serwisu bez uprzedzenia. Zmiana ceny ofert. Odmowa realizacji zamówień z powodu braku zapasów lub nieotrzymaniu płatności przez klienta. Odmowa dostępu do narzędzi informatycznych w przypadku naruszenia tych warunków. Otrzymanie wartości pieniężną od użytkownika/klienta za zamówienie z akceptowanych transakcji. Zastrzeganie sobie prawa do posiadłości i zachowanie pełnej własności przedmiotu, aż do całkowitej zapłaty przez klienta. Poprawa lub zmiana błędów ludzkich, lub komputera. Jeśli klient dokonał decyzji o zakupie produktu, w którym wystąpił błąd literowy w cenie ,serwis powiadomi o tym klienta, który ma prawo zrezygnować z zakupu bez poniesienia kosztów administracyjnych. Produkty zawierają jedynie elementy określone w opisie. Pozostałe produkty z kapitału nie są uwzględniane, chyba że wyraźnie zaznaczono w opisie. Fotografie towarów reprezentują średnią wielkość. Skład i kształt bukietu mogą się nieznacznie różnić. Proszę zapoznać się z naszą Polityką Zmian


FLORAQUEEN zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów i usług oferowanych przez naszą stronę internetową. Aby zapewnić klientowi pewność i bezpieczeństwo cen produktów, ceny publikowane w serwisie są zgodnie z ceną pobraną podczas dokonania zakupu. Ceny towarów FLORAQUEEN uwzględniają podatki.


Karta debetowa lub kredytowa

Firma akceptuje następujące karty kredytowe: VISA, VISA Electron, MasterCard, Diners Clud International, Maestro. Podczas dokonania zakupu klient udostępnia dane karty, które nie będą przechowywane przez nasz serwis.

PayPal FloraQueen akceptuje płatności za pomocą serwisu PayPal Płatności FloraQueen akceptuje płatności za pomocą przelewów bankowych.


W przypadku, gdy klient poda nieprawdziwe dane karty kredytowej lub innej formy płatności, firma nie przetworzy zlecenia, a zatem nie będzie mogła go dostarczyć. FLORAQUEEN może kontaktować się z klientem w celu rozwiązania tej sytuacji, lecz nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie żadnych problemów wynikających z podania nieprawidłowych danych. FloraQueen zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia z błędami w systemie płatności, w przypadku nieopłacenia zlecenia lub oszustwa.


Koszt dostawy

Cena bukietu nie obejmuje kosztów za dostawę. Zostanie on dodany podczas procesu zakupu i pojawi się na stronie płatności w podsumowaniu rachunku. Cena dostawy zależna jest o kraju dostawy oraz daty wysyłki. Harmonogram dostawy FLORAQUEEN nie może zagwarantować godziny dostawy, która zależy od centrów logistycznych lub kwiaciarni lokalnych. Jeżeli po upływie określonego terminu w zamówieniu odbiorca nie otrzymał zamówienia, należy skontaktować się za pomocą wiadomości e-mail pod wskazany adres: [email protected] Jeśli kurier nie zastanie nikogo w domu przy próbie doręczenia, zaniesie on paczkę do najbliższej możliwej placówki, z której odbiorca będzie musiał odebrać osobiście nadaną mu przesyłkę. Ten warunek jest zmienny, w zależności od kraju poszczególnych centrów logistycznych. Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana, placówka wyślę ją z powrotem do FLORAQUEEN. Proces zwrotu pieniędzy klientowi zostanie rozpoczęty w momencie odebrania pakietu przez biuro FLORAQUEEN. Polityka ta nie obejmuje produktów zawierających kwiaty. W tym przypadku obowiązuje następujący regulamin Notatka o obecności kuriera zostanie pozostawiona przez niego. Ten warunek jest zmienny, w zależności od kraju poszczególnych centrów logistycznych. W przypadku braku produktu w magazynie FLORAQUEEN, klient zostanie powiadomiony o tym fakcie. Klient ma prawo wymienić produkt lub otrzymać zwrot pieniędzy. Ten punkt nie dotyczy kwiatów, aby zapoznać się polityką produktu kwiat kliknij tutaj . Klient jest zobowiązany poinformować FLORAQUEEN o każdej zmianie w adresie dostawy, n.p. imię i nazwisko odbiorcy, jak również w obowiązku klienta leży upewnienie się, że podane przez niego niezbędne do dostawy dane są prawidłowe. Gdy FLORAQUEEN zda sobie sprawę, że podane dane zostały podane nieprawidłowo, dział obsługi klienta nawiąże kontakt z klientem w celu potwierdzenia/ zmiany/ poprawienia podanych danych. Proszę wziąć pod uwagę, że adres wysyłki nie może zostać zmieniony po wysłaniu paczki do centrum logistycznego. Data wysłania jest zmienna w zależności od wymaganego tranzytu. FLORAQUEEN nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczoną przesyłkę w przypadku otrzymania od klienta nieprawidłowych lub błędnych danych odbiorcy. W tych okolicznościach FLORAQUEEN zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówionej wysyłki, a klient traci prawo zwrotu kosztów zamówienia.

Miejsca dostawy Zamówienia kierowane do szpitali, hoteli, domów, szkół wyższych lub miejsc publicznych nie są gwarantowane, jednak w większości przypadków przesyłki zostają dostarczone poprawnie. Jeżeli towar ma zostać dostarczony do jednego z powyższych miejsc, klient może ułatwić dostawę, podając jak najwięcej danych umożliwiających wykonanie zlecenia. W przypadku szpitali wymagane jest podanie numeru budynku, oddziału oraz numer pokoju pacjenta. FLORAQUEEN dołoży wszelkich możliwych starań, aby dostarczyć pakiet w wybrane miejsce, nie przejmuje jednak odpowiedzialności, jeśli okoliczności uniemożliwiające dostawę. Proszę mieć na uwadze, że niektóre szpitale zabraniają dostawy paczek pacjentom, w szczególności większość oddziałów intensywnej terapii. Klient zobowiązany jest zorientować się o warunkach dostawy instytucji, do której zamierza wysłać pakiet. Jeżeli klient zamierza wysłać kwiaty lub paczkę do hotelu, w którym przebywa odbiorca, musi podać numer pokoju (jeśli posiada) oraz imię i nazwisko osoby, która zarezerwowała pokój. Jeżeli klient nie spełni powyżej wymienionych warunków. FLORAQUEEN nie gwarantuje zwrotu kosztów w przypadku niedostarczonego zamówienia. Dostawa odrzucona przez odbiorcę. Jeżeli odbiorca odrzuci przyjęcie przesyłki, klient jest pozbawiony prawa wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy. Zmiany w zamówieniu. Aby dokonać zmian w złożonym zamówieniu, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Zmiany nie będą możliwe, jeżeli pakiet zostanie już wysłany do centrum logistycznego. Data wysyłki zależna jest od kierunku i wymaganego tranzytu. Anulowanie zamówienia Rezygnacje z zamówienia z możliwością pełnego zwrotu kosztów są dozwolone tylko na 5 dni roboczych przed planowanym terminem dostawy zamówienia. Pełny zwrot kosztów nastąpi, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane do centrum logistycznego. Data wysyłki zależna jest od kierunku i wymaganego tranzytu. Jeśli zamówienie zostanie anulowane na mniej niż 5 dni robocze przed datą dostawy lub produkt został już wysłany do odbiorcy, nie dokonujemy zwrotu. Zdublowane zamówienia Jeśli zostaną złożone 2 lub więcej identyczne zamówienia i zostaniemy przez Państwa o tym powiadomieni, nastąpi pełen zwrot opłaty za zdublowane zamówienia, jeśli nie zostały one jeszcze wysłane do centów logistycznych lub doręczone przez kwiaciarnię. Data wysyłki z magazynu jest zmienna i zależna o kierunku wysyłki i wymaganego tranzytu.

Polityka zamian towaru kwiaty W niektórych przypadkach lokalne kwiaciarnie nie posiadają pewnych elementów, do których odwołuje się opis produktu na portalu i staranne podstawienia wartości równej lub większej będzie konieczne. W tych przypadkach, jeśli będzie to możliwe, FLORAQUEEN skontaktuje się z klientem z prośbą o pozwolenie na zmianę. Jeśli jednak kontakt z Państwem nie powiedzie się, FLORAQUEEN sama dokona potrzebnych zmian. Róże, nigdy nie podlegają zastąpieniom przez inne kwiaty lub produkty roślinne bez potwierdzenia z Waszej strony. Jeśli lokalna kwiaciarnia nie posiada dodatkowego produktu, wymienimy go na podobny lub dodamy wartość opłaconą za ten produkt w formie dodatkowych kwiatów powiększając bukiet. Polityka dostawy w ustalonym terminie W trakcie kampanii o dużej objętości zamówień (jak n.p., Boże Narodzenie, Walentynki, Dzień Matki), niektóre z podanych warunków mają prawo ulec zmianie. Zmiany i anulowanie: FLORAQUEEN nie może zagwarantować zmian i anulowania zamówień, nawet jeśli petycje zostaną złożone w ciągu wyżej wymienionych terminów. Godzina dostawy: FLORAQUEEN nie może zagwarantować czasu dostawy: przed południem, po południu, nawet jeśli została ta opcja wybrana podczas zakupu produktu. Nie możemy zagwarantować dostawy w wyznaczonych terminach. W tych przypadkach przesyłka zostanie dostarczona w następnym możliwym terminie.


Jeśli klient nie jest zadowolony ze swojego zamówienia kwiatów, może zażądać zwrotu pieniędzy poprzez złożenie skargi w ciągu dwóch dni roboczych po dacie dostawy produktu. Skargę do naszego działu obsługi klienta można złożyć bezpośrednio z Twojego konta FLORAQUEEN, załączając informacje kontaktowe oraz numer zamówienia. W przypadku incydentów związanych z jakością, FloraQueen prosi klienta o wysłanie zdjęcia produktu [email protected], podając numer zamówienia i opis sytuacji. Prezenty można zwrócić w przeciągu 15 dni roboczych od zakupu do FLORAQUEEN, otrzymując zwrot pieniędzy. Prezent należy zwrócić z fakturą/ zaświadczeniem zakupu. FLORAQUEEN zaleca zwrot produktów listem poleconym lub skorzystanie z ubezpieczenia firmy transportowej od wartości produktu. Ubezpieczenie to będzie konieczne w przypadku utraty towaru przez przewoźnika. Koszty zwrotu ponosi klient. W zamian za to klient otrzyma kod rabatowy od FLORAQUEEN. Na podstawie tej polityki, akceptowane będą tylko zwroty produktów oryginalnie zapakowanych, nienaruszonych, dostarczonych do FLORAQUEEN w komplecie (Ze wszystkimi akcesoriami, instrukcjami, kablami, zabezpieczeniem etc.) Artykuły wysłane w stanie niepełnym, zniszczone, brudne, naruszone przez klienta w każdy możliwy sposób, nie zostaną zaakceptowane. Gdy odbiorca zauważy, że przesyłka nie została dostarczona w dobrym stanie, jest on zobowiązany powiadomić kuriera, notując to w jego dokumencie potwierdzenia odbioru przesyłki, po czym klient jest zobowiązany powiadomić jak najszybciej o incydencie FLORAQUEEN. **Zwrotowi nie podlegają: ** Wszystkie rodzaje oprogramowania, konsole do gier, DVD, Blu-ray, które zostały naruszone przez konsumenta i użytkownika po odbiorze. Wszystkie rodzaje produktów Apple, które zostały naruszone i na których zostało założone konto użytkownika tego produktu. Ze względów higienicznych: Kosmetyki, towary wszelkiego rodzaju do pielęgnacji ciała, zdrowia i higieny, których opakowanie zostało naruszone. Torebki, biżuteria, odzież i akcesoria muszą być zwrócone w idealnym stanie, nieużywane i ze wszystkimi akcesoriami. Odzież musi zawierać metki. Wszystkie produkty, które wymagają bezpośredniego kontaktu z częściami ciała: słuchawki, biżuteria, bielizna, perfumy itp, których opakowanie zostało otwarte lub wykrywane są najmniejsze oznaki użytkowania. Wszystkie rodzaje sterowanych robotów/ towarów sterowania radiowego w otwartym opakowaniu, ze względu na ich wieloczęściowy charakter, pamięć i bezpieczeństwo. Wszelkiego rodzaju towary i napoje spożywcze w otwartym opakowaniu, takie jak: czekoladki, szampan, kosze delikatesowe itp. **W odniesieniu do wadliwych produktów: ** W przypadku, gdy klient lub użytkownik stwierdzi w momencie odebrania przesyłki, że produkt nie jest zgodny z warunkami umowy, należy powiadomić o tym FLORAQUEEN, podając wszystkie szczegóły. W poszczególnych przypadkach FLORAQUEEN ma prawdo poprosić o zdjęcia produktu i jego uszkodzeń. Po otrzymaniu powiadomienia, FLORAQUEEN skontaktuje się z klientem, informując o postępowaniu. Standardowe postępowanie to: Wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected] lub zadzwoń do działu obsługi klienta, powiadamiając o numerze zamówienia, opisując zaistniałą sytuację lub oczekiwanie wymiany, lub zwrotu. Produkt musi zostać zwrócony wraz z następującymi informacjami: Dane personalne, adres e-mail, numer zamówienia, motyw zwrotu, data odbioru zamówienia, data zwrotu Nieużywany produkt musi zostać zwrócony wspólnie z załączonymi oryginalnie instrukcjami, dokumentacją i akcesoriami. FloraQueen po otrzymaniu zwróconego produktu przystąpi do starannego zbadania artykułu i poinformuje klienta o możliwym zwrocie lub wymianie (Jeśli zostaną spełnione wszystkie warunki polityki zwrotu i wymiany). Zwrot lub wymiana towaru nastąpi jak najszybciej możliwym czasie. W przypadku, gdy produkt nie należy do wymiennych, kwota zapłacona za artykuł zostanie zwrócona w całości. Nie dotyczy to kosztów za zwrot przesyłki. Klient otrzyma kod rabatowy od FLORAQUEEN. W przypadku częściowego zwrotu (czyli takiego, w którym został zakupiony zestaw i klient zwraca tylko jedną część zestawu), zostanie zwrócone koszt tylko towaru zareklamowanego. Koszty transportu, zwrotu i opakowane nie będą zwrócone. Zwrot pieniędzy nastąpi po otrzymaniu pakietu przez biuro FLORAQUEEN, przy użyciu tej samej metody płatności, wybranej podczas zakupu towaru, tylko wtedy, gdy produkt spełnia wszystkie warunki polityki zwrotu i wymiany. Zwroty pieniędzy nie zostaną przedsięwzięte, gdy produkt nie dotrze do FLORAQUEEN w idealnym stanie lub przewoźnik nie wywiąże się z powierzonego mu zadania. W tym przypadku klient traci wszelkie roszczenia. Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z nami przez [email protected]


FLORAQUEEN zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć przesyłkę w ustalonym terminie. W przypadku, gdy dostawa zostanie opóźniona o więcej niż 3 dni, klient ma prawo zareklamować zwrot kosztów i odmówić przyjęcie przesyłki. FLORAQUEEN zwróci poniesione koszty, gdy produkt dotrze do magazynu naszej firmy, po otrzymaniu informacji od działu logistyki FLORAQUEEN o zaistniałym incydencie.


Gwarancja produktów sprzedanych przez FLORAQUEEN jest zgodna z zasadami zawartymi w przepisach prawa, zawartych w hiszpańskim Ogólnym Prawie do Obrony Konsumentów i Użytkowników (LGDCU). Są to ramy prawne, które mają na celu ułatwienie możliwości zapotrzebowanie konsumentów, gdy zakupione towary nie są zgodne z umową, umożliwiające ewentualność żądania naprawy lub wymiany towaru. Jeżeli naprawa lub wymiana jest niemożliwa, lub nieproporcjonalna, konsument może domagać się obniżenia ceny lub unieważnienia umowy. W przypadku braku zgodności towaru, konsument może rościć swoje prawa w ciągu dwóch lat od otrzymania produktu, jednak tylko 6. miesięcy, gdy klient przypuszczał, że towar był niezgodny z umową w momencie dostawy, aby klient mógł udowodnić w przeciągu kolejnych 18 miesięcy (o 7. miesiąca od zakupu) niezgodność towaru. Regulamin zgodny z LGDCU. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć konsumentowi produkty zgodnie z umową zawartą podczas zakupu i odpowiada za niedogodności zaistniałe w momencie dostawy. Dotyczy produktów z gwarancją. FLORAQUEEN nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z powodu nieprawidłowego użytkowania, instalacji itp. Gwarancja nie obejmuje wszystkich czynników zewnętrznych, które mogą się przyczynić do wyrządzenia szkody towaru: wzrosty lub spadki napięcia, stosowanie niewłaściwych lub zakazanych przez producentów akcesoriów, upadki, zalania, pożar lub nieprawidłowego, lub szkodliwa obsługi przez konsumenta a także przez nieupoważnione przez producentów osoby trzecie. Gwarancja rozpoczyna się w dniu dostawy, określone na podstawie LGDCU. W przypadku naprawy produktów klient zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z oficjalnym serwisem technicznym (rozpoznane i licencjonowany przez producentów). Gwarancja jest skierowany wyłącznie do właściciela i tylko on ma prawo domagać się naprawy produktu. Więcej informacji o warunkach prawnych i regulaminie: Prywatność.


FLORAQUEEN zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć przesyłkę w ustalonym terminie. W przypadku, gdy dostawa zostanie opóźniona o więcej niż 3 dni, klient ma prawo zareklamować zwrot kosztów i odmówić przyjęcie przesyłki. FLORAQUEEN zwróci poniesione koszty, gdy produkt dotrze do magazynu naszej firmy, po otrzymaniu informacji od działu logistyki FLORAQUEEN o zaistniałym incydencie.